Naše kompletní služby

S geodetickými pracemi máme ve společnosti GEDEX řadu let zkušeností. Pokud si některou z nich vyberete, uděláme maximum pro to, abyste od nás dostali servis na vysoké odborné úrovni, včetně odborného poradenství pro všechny případy, kdy si nebudete tak docela jistí. Pokud jste na našich webových stránkách nenašli službu, kterou hledáte, nebo byste rádi znali podrobnosti o tom, co jednotlivé služby obnášejí, zavolejte nám kdykoli a zeptejte se na všechno, co Vás zajímá, nebo se zastavte v jedné z našich kanceláří v Příbrami nebo Benešově. Těšíme se na osobní setkání s Vámi!

Geometrické plány

Zhotovování geometrických plánů je jednou z nejběžnějších geodetických prací. Naši klienti geometrické plány využívají při celé řadě příležitostí. Geometrický plán je na prvním místě důležitou součástí dokumentace, která je vyžadována pro vklad do katastru nemovitostí. Využijete je tak v případě, že jste právě dostavěli nový dům nebo přístavbu, v případě, že potřebujete rozdělit svůj pozemek, abyste některou z jeho částí mohli prodat nebo darovat, i v případě vyznačení věcného břemene.

Zaměřování staveb a pozemků

  • Provádíme zaměření dokončených staveb a přístaveb pro účel zápisu do katastru nemovitostí, kolaudaci nebo oznámení o užívání. Jako výsledek v tomto případě vznikne geometrický plán, který bude tvořit nedílnou součást podkladů, které budete v dalších krocích potřebovat. Budete-li chtít, rádi Vám poradíme, jak dále postupovat, aby bez problému proběhla Vaše kolaudace a následný zápis do katastru.
  • Polohopisné a výškopisné zaměření pozemků slouží klientům především jako podklad pro následné zhotovení stavebního projektu. Polohopisný a výškopisný plán zobrazuje stavební prvky v terénu, cesty a hranice pozemků nebo viditelné části inženýrských sítí. Zároveň jsou součástí plánu i výškové body a vrstevnice.

Vytyčování staveb a hranic pozemků

Před započetím stavby je nutné odborně vyznačit lomové body stavby, abyste se ujistili, že nově vznikající stavba bude svou polohou odpovídat projektu i povoleným vzdálenostem od hranic pozemku. Vytyčení stavby probíhá především na základě Vaší projektové dokumentace.

Vytyčení hranice pozemku využijete, pokud se chcete ujistit, že stávající hranice vyznačená v terénu odpovídá stavu v katastru nemovitostí. Potřebovat je tak budete třeba v případě stavby nového oplocení, prodeje či koupi nemovitosti a podobně. Vytyčování hranic provádíme na základě aktuálních podkladů z katastru nemovitostí a jako výstup zpracováváme vytyčovací protokol, se kterým jsou seznámeni také majitelé sousedních pozemků.

Další služby:

  • bodová pole – Bodové pole slouží jako základ pro realizaci dalších geodetických prací, včetně polohopisných a výškopisných plánů nebo zhotovení geometrických plánů. Zřízení bodových polí zahrnuje stabilizaci bodů geodetickou značkou, měření a výpočty nebo zaměření polohy bodu pomocí GPS.
  • radonový průzkum
  • hydrogeologický průzkum (zjištění hloubky podzemní vody, propustnost hornin, směr a rychlost proudění podzemní vody)
  • inženýrsko geologický průzkum
  • pasporty budov
  • poradenství v katastru nemovitostí